Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 7 april 2021

19:30 - 22:20

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer W.A. Knapen
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Uitzending

Agendapunten

De provincie is uitgenodigd om een toelichting te geven over het proces van de recreatiezonering. Vanuit inwoners en politiek worden zorgen geuit over het proces en over de gevolgen van de zonering. Ter informatie is de brief van de provincie aan het college d.d. 5 februari bijgevoegd.

Uitgenodigd: De heer B. Zandstra van de provincie Gelderland en wethouder D.J. Dorrestijn-Taal

00:03:05 - 00:18:30 - deelnemer gesprek
00:18:30 - 00:18:40 - Voorzitter
00:18:40 - 00:19:10 - deelnemer gesprek
00:24:00 - 00:24:53 - VVD
00:24:53 - 00:26:58 - deelnemer gesprek
00:26:58 - 00:28:08 - VVD
00:28:08 - 00:31:10 - deelnemer gesprek
00:31:10 - 00:33:13 - CDA
00:33:13 - 00:37:10 - deelnemer gesprek
00:37:10 - 00:39:14 - Lokaal Belang
00:39:14 - 00:41:47 - deelnemer gesprek
00:41:47 - 00:44:38 - SGP
00:44:38 - 00:45:21 - Portefeuillehouder
00:48:33 - 00:48:37 - Voorzitter
00:48:37 - 00:48:38 - deelnemer gesprek
00:49:46 - 00:50:24 - SGP
00:50:24 - 00:51:10 - deelnemer gesprek
00:51:10 - 00:52:45 - Burger Initiatief
00:52:45 - 00:52:50 - Voorzitter
00:52:50 - 00:55:20 - deelnemer gesprek
00:56:11 - 00:56:57 - VVD
00:56:57 - 00:57:58 - deelnemer gesprek
00:57:58 - 01:01:24 - ChristenUnie
01:01:24 - 01:01:43 - Voorzitter
01:01:43 - 01:04:18 - deelnemer gesprek
01:04:18 - 01:04:21 - Voorzitter
01:04:21 - 01:04:44 - Pro'98
01:04:44 - 01:04:48 - Voorzitter
01:04:48 - 01:04:51 - portefeuillehouder
01:04:51 - 01:05:36 - Portefeuillehouder
01:05:36 - 01:05:41 - Voorzitter
01:05:41 - 01:06:38 - Lokaal Belang
01:06:38 - 01:08:59 - portefeuillehouder
01:08:59 - 01:09:17 - Voorzitter
01:09:17 - 01:09:42 - deelnemer gesprek
01:10:36 - 01:10:44 - Voorzitter

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021 staat (B-2.11), is geagendeerd op verzoek van de fracties van Lokaal Belang en Burger Initiatief. Lokaal Belang bespreekt graag het proces en de inhoud. Er wordt in dit rapport met geen woord gerept over de verkeersdruk die in onze gemeente enorm zal toenemen om al deze containers van bedrijven buiten onze gemeente aan- en af te voeren. Waarom staan deze cijfers niet in het rapport? Daarover wil LB verheldering van het college. En wat betekent dit voor de gemeente Barneveld? In dit rapport staat namelijk dat wij met deze terminal ook de regio's Utrecht, Veluwe en Flevoland gaan bedienen.
Burger Initiatief ziet de railterminal regelmatig terugkomen in bijvoorbeeld de strategische agenda FoodValley. De gemeente is er al een paar jaar mee bezig. BI wil graag weten/praten over hoe dit project gestimuleerd en verder uitgebouwd kan worden.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal

01:10:44 - 01:11:27 - Voorzitter
01:11:27 - 01:15:38 - Lokaal Belang
01:15:38 - 01:17:44 - Burger Initiatief
01:17:44 - 01:19:57 - Portefeuillehouder
01:19:57 - 01:20:31 - Lokaal Belang
01:20:31 - 01:21:48 - Portefeuillehouder
01:21:48 - 01:22:10 - Lokaal Belang
01:22:10 - 01:22:52 - portefeuillehouder
01:22:52 - 01:22:54 - Voorzitter
01:22:54 - 01:25:06 - deelnemer gesprek
01:25:06 - 01:25:54 - Voorzitter
01:25:54 - 01:27:04 - CDA
01:27:04 - 01:28:49 - portefeuillehouder
01:28:49 - 01:30:43 - Pro'98
01:30:43 - 01:30:53 - Voorzitter
01:30:53 - 01:32:03 - ChristenUnie
01:32:03 - 01:35:12 - Portefeuillehouder
01:35:12 - 01:35:51 - Burger Initiatief
01:35:51 - 01:37:18 - portefeuillehouder
01:37:18 - 01:37:49 - Lokaal Belang
01:37:49 - 01:38:34 - portefeuillehouder
01:38:34 - 01:39:39 - SGP
01:39:39 - 01:40:31 - portefeuillehouder
01:40:31 - 01:40:49 - Voorzitter
01:40:49 - 01:41:21 - Portefeuillehouder
01:41:21 - 01:42:04 - SGP
01:42:04 - 01:44:21 - Portefeuillehouder
01:44:21 - 01:45:13 - Pro'98
01:45:13 - 01:45:51 - ChristenUnie
01:45:51 - 01:47:32 - portefeuillehouder
01:47:32 - 01:49:12 - VVD
01:49:12 - 01:49:56 - Lokaal Belang
01:49:56 - 01:51:06 - Burger Initiatief

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021 staat (B-2.24), is geagendeerd op verzoek van de fractie CDA. Het CDA wil de stand van zaken bespreken en daarnaast graag vernemen of er samenwerking is met de provincie.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal

01:51:06 - 01:51:14 - Voorzitter
01:51:14 - 01:53:07 - CDA
01:53:07 - 01:55:27 - Portefeuillehouder
01:55:27 - 01:56:56 - SGP
01:56:56 - 01:57:39 - Portefeuillehouder
01:57:39 - 01:58:22 - Lokaal Belang
01:58:22 - 01:59:02 - Portefeuillehouder
01:59:02 - 02:01:59 - Pro'98
02:01:59 - 02:03:27 - VVD
02:03:27 - 02:05:29 - ChristenUnie
02:05:29 - 02:06:27 - CDA
02:06:27 - 02:14:54 - Voorzitter

Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021 staat (B-3.27), is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie.

De gemeente investeert in groene schoolpleinen, maar een deel van die schoolpleinen wordt buiten schooltijd afgesloten. De ChristenUnie wil met het college in gesprek over de vraag hoe dat voorkomen gaat worden.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.

Besluiten

-  N.a.v. de vraag van de ChristenUnie  over verruiming van gebruik van schoolpleinen buiten schooltijd geeft wethouder Dorrestijn aan dat hier kosten aan verbonden zijn. Wethouder Dorrestijn zal als indicatie een kostenraming doen wat dit zou kosten voor een school.

- Wethouder Dorrestijn zegt toe zich in te zetten dat scholen die nu bezig zijn met nieuwbouw/verbouw later niet buiten de boot vallen voor de subsidieregeling groene schoolpleinen.

Lokaal Belang (de heer V.d. Born) vraagt of er bij de aanbod van beplanting rekening gehouden wordt met teken :
Antwoord:
Teken komen voor in de strooisellaag of moslaag en dus vaak in bossen. Ze kunnen niet leven op kale zandgrond, wat meestal het geval is op schoolpleinen en ook als wij bomen/planten gaan leveren, ontstaat niet direct een strooisellaag. Toch zijn er schoolpleinen die (kleine) stukjes strooisel onder bomen hebben, dus helemaal garanderen dat het tekenvrij is kunnen we niet. We hebben daarom afgelopen week alle scholen via een nieuwsbrief opgeroepen de kinderen en ouders hierover voor te lichten en aandacht te blijven vragen om de kinderen te controleren als ze buiten hebben gespeeld (dus niet alleen op school, maar ook in de buurt of in het bos). We zullen regelmatig dit onderwerp even op de agenda zetten, want het is een belangrijk aandachtspunt.

02:14:54 - 02:16:32 - ChristenUnie
02:16:32 - 02:18:56 - portefeuillehouder
02:18:56 - 02:20:02 - ChristenUnie
02:20:02 - 02:20:45 - Lokaal Belang
02:20:45 - 02:21:31 - Portefeuillehouder
02:21:31 - 02:22:02 - deelnemer gesprek
02:22:02 - 02:22:58 - Pro'98
02:22:58 - 02:23:14 - Portefeuillehouder
02:23:14 - 02:23:53 - Burger Initiatief
02:23:53 - 02:24:02 - portefeuillehouder
02:24:02 - 02:25:12 - CDA
02:25:12 - 02:26:11 - ChristenUnie
02:26:11 - 02:27:27 - Voorzitter
02:27:27 - 02:28:04 - SGP
02:28:04 - 02:28:05 - Portefeuillehouder of adviseur
02:28:05 - 02:29:30 - Portefeuillehouder

Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021 staat (B -1.21) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD.

Op 3 maart jl. heeft de commissie Samenleving een presentatie gekregen inzake de 3e jeugdrapportage. De commissie heeft kort een aantal vragen kunnen stellen aan het college. Naar aanleiding van de presentatie wil de fractie van VVD graag een vervolggesprek met de commissie over dit onderwerp.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

02:29:30 - 02:30:05 - Voorzitter
02:30:05 - 02:33:14 - VVD
02:33:14 - 02:38:49 - Portefeuillehouder
02:38:49 - 02:39:25 - deelnemer gesprek
02:39:25 - 02:43:03 - VVD
02:43:03 - 02:43:37 - Burger Initiatief
02:43:37 - 02:44:43 - SGP
02:44:43 - 02:45:21 - Pro'98
02:45:21 - 02:46:24 - Portefeuillehouder

Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021 staat (B -1.1) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van Burger Initiatief.
BI wil graag aandacht voor hoe we lokaal omgaan met huiselijk geweld. En zij wil uitvragen hoe het stuk van Multidisciplinaire Aanpak MDA++ is geborgd.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

Besluit

N.a.v. de vraag van Pro'98 (mevr. Wassink) m.b.t de impactmonitor hierbij het antwoord:

De laatste impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is eind 2020 gepubliceerd. Een ander relevant onderzoek waar nu veel over gesproken wordt is de cohortstudie van het Verwey-Jonker instituut. Het zijn beiden onderzoek en monitoring vanuit het landelijke programma GHNT. De 3e cohortstudie doet met name onderzoek naar de effectiviteit (outcome) van de aanpak van HGKM terwijl de impactmonitor laat zien wat het effect is van beleidsmaatregelen voor betrokken organisaties bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Betrokken partijen en organisaties kunnen hier lering uit trekken met het oog op toekomstige inzet en beleid.
Er is ook een dashboard van het CBS over de impactmonitor die men kan raadplegen: https://dashboards.cbs.nl/v2/dashboardimpactmonitor_hgkm/.

02:46:24 - 02:46:42 - Voorzitter
02:46:42 - 02:49:44 - Burger Initiatief
02:49:44 - 02:52:04 - portefeuillehouder
02:52:04 - 02:53:25 - deelnemer gesprek
02:53:25 - 02:54:44 - Burger Initiatief
02:54:44 - 02:55:57 - SGP
02:55:57 - 02:56:29 - Portefeuillehouder
02:56:29 - 02:59:18 - CDA
02:59:18 - 03:00:02 - Portefeuillehouder
03:00:02 - 03:00:32 - CDA
03:00:32 - 03:00:58 - ChristenUnie
03:00:58 - 03:00:58 - Portefeuillehouder of adviseur
03:00:58 - 03:01:14 - Portefeuillehouder
03:01:14 - 03:02:17 - deelnemer gesprek
03:02:17 - 03:03:57 - Pro'98
03:03:57 - 03:04:13 - Portefeuillehouder
03:04:13 - 03:05:04 - deelnemer gesprek
03:05:04 - 03:05:09 - Voorzitter
03:05:09 - 03:05:56 - Pro'98
03:05:56 - 03:06:30 - Voorzitter

Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021 staat (B -1.13) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van Burger Initiatief.
BI wil graag doorpraten hoe we dit project verder kunnen uitbouwen en stimuleren.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

03:06:30 - 03:08:51 - Burger Initiatief
03:08:51 - 03:12:30 - Portefeuillehouder
03:12:30 - 03:12:39 - Voorzitter
03:12:39 - 03:13:23 - CDA

Lokaal Belang (dhr. V.d. Born) vraagt het volgende n.a.v. een artikel in de krant m.b.t. heropening Oosterbosbad. Hierin staat dat recreatief zwemmen niet mogelijk is, want er is geen begeleiding en het aantal bezoekers kan niet gereguleerd worden. Maar bij de normale opening van het buitenbad is er toch ook begeleiding aanwezig?
Is de wethouder bereid om in gesprek te gaan met Optisport om toch de mogelijkheden hiervoor te bekijken?

Antwoord :
Hierbij de reactie van Optisport op de vraag of recreatief gebruik van het Oosterbosbad vanaf 19 april 2021 mogelijk gemaakt kan worden.
De reactie van Optisport is geheel in lijn met de contractafspraken en is in lijn met de beperkende maatregelen die helaas op dit momenten nog gelden.
Bij recreatief zwemmen is er toezicht door toezichthouders. Dit wordt binnen de coronamaatregelen helaas niet gezien als begeleiding.
Hierdoor is recreatief zwemmen, zowel binnen als buiten, nog niet toegestaan.
Optisport gaat wel begeleide activiteiten organiseren, zodat er meer mogelijk wordt in het Oosterbosbad
Welke activiteiten dit precies zijn hangt af van de weersvoorspellingen en de persconferentie aanstaande dinsdag.
Meer informatie over de huidige geldende maatregelen voor zwemmen is te vinden in het protocol Verantwoord Zwemmen 3.0.
Te vinden onder de volgende link: Protocol-Verantwoord-Zwemmen-versie-3.0.pdf (water-vrij.nl)
Hierin staat ook expliciet dat recreatief zwemmen, zowel binnen als buiten, niet is toegestaan.

Lokaal Belang (Dhr. V.d. Born) : goede, tijdige informatie aan de raad is belangrijk voor een goed debat en goede besluitvorming. Lokaal Belang vraagt daarom de beantwoording van schriftelijke en technische vragen die ter sprake komen in de commissie vergadering een aantal dagen voor de commissie te ontvangen. Het gebeurt te vaak tegenwoordig dat dit soms vlak voor een commissie of zelfs er na is. Lokaal Belang zal dit ook aan de agendacommissie doorgeven.

BurgerInitiatief (dhr. Lasscher): Er liggen de laatste tijd soms jonge aangeplante boompjes in stukjes langs de weg. Wat gebeurt hier mee? Worden deze boompjes hergeplant of blijft het liggen in de hoop dat het weer uitloopt? Hoe gaan we met dit soort vandalisme om ?

Antwoord:
*Als er uitgetrokken beplanting/boompjes “in stukken liggen” dan worden ze door desbetreffende collega’s naar de Otelaar afgevoerd.
Als de beplanting nog “verplantbaar” is, dan zal deze weer worden teruggezet alleen de kans van slagen is, gezien de verdroging van de wortels in de buitenlucht, wel laag.

Hoe we omgaan met vandalisme is een lastige vraag om een standaard antwoord op te geven. Boompjes die nog maar net geplant zijn worden soms moedwillig in stukken geknakt door er aan te gaan hangen. Veroorzaakte rommel proberen we als BOR zoveel mogelijk op te ruimen dan wel te herstellen. Wanneer de dader bekend is dan zullen we het doorgeven aan onze gemeentelijke handhavingsteam of aan de politie, de pakkans is minimaal.*

03:13:23 - 03:14:01 - Voorzitter
03:14:01 - 03:16:05 - Lokaal Belang
03:16:05 - 03:16:15 - Voorzitter
03:16:15 - 03:17:21 - Burger Initiatief