Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 21 september 2021

19:30 - 22:25

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer G. Ploeg
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Vanwege de coronabeperkingen is de raadzaal niet vrij toegankelijk voor publiek, behalve als u zich hebt aangemeld als deelnemer. U kunt de vergaderingen live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/live

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Voor het centrum van Barneveld is, in samenspraak met de samenleving, een Omgevingsvisie gemaakt. De visie geeft de gewenste ambitie voor het centrum en bepaalt daarmee de koers voor ontwikkelingen.

  Uitgenodigd:  indieners zienswijze en wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 6 oktober en behoeft meningsvorming.

  Toegezegd wordt 'vergroening van het centrum' nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

  00:06:02 - 00:10:24 - deelnemer gesprek
  00:23:23 - 00:23:56 - Lokaal Belang
  00:23:56 - 00:23:57 - deelnemer gesprek
  00:23:57 - 00:24:34 - Lokaal Belang
  00:24:46 - 00:25:17 - deelnemer gesprek
  00:25:17 - 00:25:30 - Lokaal Belang
  00:25:30 - 00:25:39 - deelnemer gesprek
  00:25:39 - 00:25:41 - Lokaal Belang
  00:25:42 - 00:26:07 - VVD
  00:26:07 - 00:26:21 - deelnemer gesprek
  00:28:20 - 00:28:23 - VVD
  00:28:30 - 00:28:53 - deelnemer gesprek
  00:30:29 - 00:30:52 - CDA
  00:32:05 - 00:32:11 - deelnemer gesprek
  00:33:25 - 00:34:23 - Pro'98
  00:34:34 - 00:34:55 - deelnemer gesprek
  00:34:55 - 00:34:58 - Burger Initiatief
  00:38:10 - 00:39:21 - VVD
  00:39:24 - 00:41:29 - Lokaal Belang
  00:41:33 - 00:46:37 - Portefeuillehouder
  00:48:22 - 00:48:45 - CDA
  00:48:50 - 00:49:33 - portefeuillehouder
  00:49:33 - 00:49:34 - Portefeuillehouder
  00:50:19 - 00:50:35 - Burger Initiatief
  00:50:35 - 00:51:24 - Portefeuillehouder
  00:54:22 - 00:54:29 - VVD
  00:54:35 - 00:54:36 - Portefeuillehouder
  00:55:02 - 00:56:04 - portefeuillehouder
  00:56:04 - 00:56:06 - Lokaal Belang
  00:56:06 - 00:56:08 - portefeuillehouder
  00:56:09 - 00:56:10 - Lokaal Belang
  00:56:10 - 00:56:35 - Pro'98
  00:56:40 - 00:57:05 - portefeuillehouder
  00:57:05 - 00:57:19 - Lokaal Belang
  00:57:21 - 00:57:34 - Burger Initiatief
  00:57:34 - 00:58:03 - Portefeuillehouder
  00:58:26 - 00:59:07 - CDA
  00:59:07 - 00:59:08 - Portefeuillehouder
  01:00:08 - 01:00:43 - deelnemer gesprek
  01:04:53 - 01:05:20 - voorzitter
 2. Het collegebesluit Implementatie gebiedsgericht werken, dat op de lijst ingekomen stukken van 7 juli staat (B-3.19) is geagendeerd op verzoek van de fractie van de Christen Unie. De ChristenUnie wil dit graag bespreken vanuit de wens dat er tempo in dit proces komt en blijft. Dat is goed voor de gemeente, de inwoners en de andere stakeholders.

  Naar aanleiding van het collegebesluit inzake Samenwerking sociale samenhang in Oldenbarneveld, dat op de lijst ingekomen stukken van 18 maart staat (B-1.22) heeft  Lokaal Belang gevraagd om de doelen en taken van wijkplatforms te bespreken. Hoe gaan wij om met onze wijkplatforms en plaatselijk belangen? Wat zien wij als hun taak? Deze doelen en taken staan in hoofdstuk 2 van de Nota wijkplatforms, die daarom ter informatie bij de stukken is gevoegd, evenals het genoemde convenant.

  In de agendacommissie is afgesproken gebiedsregie in samenhang met Wijkplatforms en het Dorpenbeleid te bespreken. In de notitie gebiedsgericht werken is  een paragraaf opgenomen over de wijze waarop de wijkplatforms in deze nieuwe benadering worden bediend. Inmiddels is het gebiedsgericht werken besproken met de wijkplatforms, met name de rol van de wijkplatforms daarin. Hierover wordt een korte presentatie gegeven. Ook is nog een voorbereidend memo opgesteld en aan de stukken toegevoegd. Ook de bestuursopdracht dorpenbeleid is bijgevoegd.

  Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  01:05:50 - 01:05:54 - Lokaal Belang
  01:23:23 - 01:25:29 - Portefeuillehouder
  01:25:30 - 01:27:18 - deelnemer gesprek
  01:27:19 - 01:27:34 - Lokaal Belang
  01:27:34 - 01:27:52 - deelnemer gesprek
  01:27:52 - 01:28:12 - portefeuillehouder
  01:28:17 - 01:28:55 - Pro'98
  01:28:57 - 01:30:00 - CDA
  01:31:38 - 01:31:56 - Burger Initiatief
  01:32:29 - 01:36:18 - Portefeuillehouder
  01:36:20 - 01:38:20 - adviseur
  01:40:33 - 01:40:42 - SGP
  01:40:45 - 01:41:05 - Portefeuillehouder
  01:41:05 - 01:42:04 - adviseur
  01:42:22 - 01:42:42 - deelnemer gesprek
  01:42:42 - 01:43:54 - adviseur
 3. 01:51:01 - 01:56:02 - deelnemer gesprek
 4. Dit raadsvoorstel voorziet in een advisering aan het Commissariaat voor de Media om “Stichting Streekomroep voor de Noord West Veluwe" aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Barneveld voor de periode van 15 januari 2022 tot 15 januari 2027.

  Uitgenodigd: de lokale omroep en wethouder A.H. van de Burgwal

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 6 oktober en behoeft geen meningsvorming.

  01:56:35 - 01:56:36 - deelnemer gesprek
  02:00:59 - 02:01:22 - CDA
  02:01:22 - 02:01:23 - deelnemer gesprek
  02:04:30 - 02:04:57 - VVD
  02:04:59 - 02:06:44 - deelnemer gesprek
  02:06:46 - 02:07:06 - Burger Initiatief
  02:07:06 - 02:07:08 - deelnemer gesprek
  02:09:41 - 02:09:47 - ChristenUnie
  02:09:47 - 02:09:49 - deelnemer gesprek
  02:09:59 - 02:11:28 - Pro'98
  02:11:29 - 02:12:37 - deelnemer gesprek
  02:12:48 - 02:12:57 - Pro'98
  02:13:18 - 02:13:40 - Lokaal Belang
  02:13:52 - 02:13:55 - SGP
  02:13:57 - 02:13:58 - deelnemer gesprek
  02:14:04 - 02:15:02 - Portefeuillehouder
  02:15:03 - 02:16:04 - Portefeuillehouder of adviseur
 5. Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 6 oktober 2021.

 6. Het geactualiseerde regionale Perifere Detailhandel Vestigingen (PDV)-beleid is vorig jaar voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraden voorgelegd. De gemeenteraad van Barneveld heeft geen wensen en bedenkingen ingediend. Ook de wensen en bedenkingen van de overige gemeenteraden waren beperkt qua omvang en hebben niet geleid tot aanpassingen in de concept-actualisatie. Het geactualiseerde beleid kan nu worden vastgesteld door de gemeenteraden van de Foodvalley-gemeenten.

 7. Dit raadsvoorstel voorziet in een toevoeging van verbodsbepalingen betreffende lachgas en designerdrugs (3MMC) aan de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld. Dit in uitvoering van de motie hierover, die op 17 juni 2021 is aangenomen. De andere voorgestelde wijzigingen zijn juridisch-technisch van aard.

 8. Uitgenodigd: de nieuwe politiechef Melchior Esser en burgemeester J.J. Luteijn.

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  De presentatie is als bijlage bij de stukken gevoegd.

  02:19:41 - 02:19:50 - Burger Initiatief
  02:19:50 - 02:20:17 - deelnemer gesprek
  02:22:17 - 02:22:19 - Lokaal Belang
  02:22:51 - 02:27:22 - deelnemer gesprek
  02:27:22 - 02:27:30 - Pro'98
  02:27:34 - 02:29:16 - deelnemer gesprek
  02:29:32 - 02:30:20 - ChristenUnie
  02:30:20 - 02:30:21 - deelnemer gesprek
  02:31:37 - 02:31:43 - Burger Initiatief
  02:31:43 - 02:33:44 - deelnemer gesprek
  02:34:16 - 02:34:29 - Burger Initiatief
  02:34:29 - 02:35:57 - deelnemer gesprek
  02:37:53 - 02:38:16 - Lokaal Belang
  02:39:27 - 02:39:28 - Burger Initiatief
  02:39:44 - 02:39:51 - ChristenUnie
  02:39:55 - 02:40:54 - deelnemer gesprek
  02:40:54 - 02:40:55 - Burger Initiatief
  02:40:55 - 02:41:21 - Pro'98
  02:41:25 - 02:41:30 - deelnemer gesprek
  02:41:40 - 02:41:50 - SGP
  02:41:51 - 02:42:24 - deelnemer gesprek
  02:43:32 - 02:44:28 - Burger Initiatief
  02:44:32 - 02:45:10 - deelnemer gesprek
  02:45:13 - 02:45:39 - ChristenUnie
  02:45:41 - 02:46:04 - Pro'98
  02:46:12 - 02:46:41 - deelnemer gesprek
  02:46:41 - 02:47:19 - Pro'98
  02:47:21 - 02:48:14 - deelnemer gesprek
  02:48:14 - 02:48:15 - Burger Initiatief
  02:48:16 - 02:48:39 - Lokaal Belang
  02:48:39 - 02:49:04 - deelnemer gesprek
  02:49:04 - 02:49:14 - Burger Initiatief
  02:49:14 - 02:50:38 - deelnemer gesprek
  02:50:41 - 02:50:57 - VVD
  02:51:22 - 02:51:26 - deelnemer gesprek
  02:51:26 - 02:51:38 - VVD
  02:51:40 - 02:53:08 - deelnemer gesprek
  02:53:08 - 02:53:16 - Pro'98
  02:53:48 - 02:53:51 - Burger Initiatief
  02:53:51 - 02:53:53 - deelnemer gesprek
  02:56:03 - 02:56:13 - Burger Initiatief
  02:56:13 - 02:56:42 - deelnemer gesprek
  02:56:46 - 02:57:12 - ChristenUnie
  02:57:17 - 02:58:07 - deelnemer gesprek
  02:58:07 - 02:58:11 - Burger Initiatief
  02:58:11 - 02:58:13 - deelnemer gesprek
  02:58:51 - 02:58:52 - ChristenUnie
  02:58:54 - 02:58:55 - Burger Initiatief
  02:58:55 - 02:58:58 - deelnemer gesprek
  03:00:28 - 03:00:32 - ChristenUnie
  03:00:40 - 03:00:46 - deelnemer gesprek
  03:00:57 - 03:00:58 - SGP
  03:01:04 - 03:02:38 - deelnemer gesprek
  03:02:45 - 03:03:05 - Lokaal Belang
  03:03:05 - 03:03:22 - deelnemer gesprek
  03:03:22 - 03:03:56 - Burger Initiatief
  03:04:03 - 03:04:09 - SGP
  03:04:11 - 03:04:17 - Burger Initiatief
  03:04:17 - 03:04:23 - deelnemer gesprek
  03:04:37 - 03:09:30 - Portefeuillehouder
  03:09:33 - 03:09:41 - Lokaal Belang
  03:09:43 - 03:10:27 - Portefeuillehouder
  03:10:37 - 03:10:46 - ChristenUnie
  03:11:10 - 03:11:30 - Voorzitter
 9. 03:11:54 - 03:12:27 - ChristenUnie
  03:12:29 - 03:12:39 - Portefeuillehouder