Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 21 september 2021

19:30 - 22:25

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer G. Ploeg
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Vanwege de coronabeperkingen is de raadzaal niet vrij toegankelijk voor publiek, behalve als u zich hebt aangemeld als deelnemer. U kunt de vergaderingen live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/live

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Voor het centrum van Barneveld is, in samenspraak met de samenleving, een Omgevingsvisie gemaakt. De visie geeft de gewenste ambitie voor het centrum en bepaalt daarmee de koers voor ontwikkelingen.

Uitgenodigd:  indieners zienswijze en wethouder B. Wijnne

Besluit

Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 6 oktober en behoeft meningsvorming.

Toegezegd wordt 'vergroening van het centrum' nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

00:05:58 - 00:10:20 - deelnemer gesprek
00:23:19 - 00:23:52 - Lokaal Belang
00:23:52 - 00:23:53 - deelnemer gesprek
00:23:53 - 00:24:30 - Lokaal Belang
00:24:42 - 00:25:14 - deelnemer gesprek
00:25:14 - 00:25:27 - Lokaal Belang
00:25:27 - 00:25:36 - deelnemer gesprek
00:25:36 - 00:25:37 - Lokaal Belang
00:25:39 - 00:26:04 - VVD
00:26:04 - 00:26:17 - deelnemer gesprek
00:28:17 - 00:28:19 - VVD
00:28:26 - 00:28:50 - deelnemer gesprek
00:30:25 - 00:30:49 - CDA
00:32:01 - 00:32:07 - deelnemer gesprek
00:33:21 - 00:34:20 - Pro'98
00:34:31 - 00:34:51 - deelnemer gesprek
00:34:51 - 00:34:54 - Burger Initiatief
00:38:07 - 00:39:17 - VVD
00:39:20 - 00:41:25 - Lokaal Belang
00:41:29 - 00:46:33 - Portefeuillehouder
00:48:18 - 00:48:41 - CDA
00:48:46 - 00:49:30 - portefeuillehouder
00:49:30 - 00:49:30 - Portefeuillehouder
00:50:15 - 00:50:31 - Burger Initiatief
00:50:31 - 00:51:20 - Portefeuillehouder
00:54:18 - 00:54:25 - VVD
00:54:31 - 00:54:32 - Portefeuillehouder
00:54:59 - 00:56:01 - portefeuillehouder
00:56:01 - 00:56:02 - Lokaal Belang
00:56:02 - 00:56:05 - portefeuillehouder
00:56:05 - 00:56:06 - Lokaal Belang
00:56:06 - 00:56:32 - Pro'98
00:56:36 - 00:57:02 - portefeuillehouder
00:57:02 - 00:57:15 - Lokaal Belang
00:57:17 - 00:57:30 - Burger Initiatief
00:57:30 - 00:57:59 - Portefeuillehouder
00:58:22 - 00:59:03 - CDA
00:59:03 - 00:59:04 - Portefeuillehouder
01:00:04 - 01:00:40 - deelnemer gesprek
01:04:50 - 01:05:16 - voorzitter

Het collegebesluit Implementatie gebiedsgericht werken, dat op de lijst ingekomen stukken van 7 juli staat (B-3.19) is geagendeerd op verzoek van de fractie van de Christen Unie. De ChristenUnie wil dit graag bespreken vanuit de wens dat er tempo in dit proces komt en blijft. Dat is goed voor de gemeente, de inwoners en de andere stakeholders.

Naar aanleiding van het collegebesluit inzake Samenwerking sociale samenhang in Oldenbarneveld, dat op de lijst ingekomen stukken van 18 maart staat (B-1.22) heeft  Lokaal Belang gevraagd om de doelen en taken van wijkplatforms te bespreken. Hoe gaan wij om met onze wijkplatforms en plaatselijk belangen? Wat zien wij als hun taak? Deze doelen en taken staan in hoofdstuk 2 van de Nota wijkplatforms, die daarom ter informatie bij de stukken is gevoegd, evenals het genoemde convenant.

In de agendacommissie is afgesproken gebiedsregie in samenhang met Wijkplatforms en het Dorpenbeleid te bespreken. In de notitie gebiedsgericht werken is  een paragraaf opgenomen over de wijze waarop de wijkplatforms in deze nieuwe benadering worden bediend. Inmiddels is het gebiedsgericht werken besproken met de wijkplatforms, met name de rol van de wijkplatforms daarin. Hierover wordt een korte presentatie gegeven. Ook is nog een voorbereidend memo opgesteld en aan de stukken toegevoegd. Ook de bestuursopdracht dorpenbeleid is bijgevoegd.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

Besluit

Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

01:05:46 - 01:05:51 - Lokaal Belang
01:23:19 - 01:25:26 - Portefeuillehouder
01:25:27 - 01:27:14 - deelnemer gesprek
01:27:16 - 01:27:30 - Lokaal Belang
01:27:30 - 01:27:48 - deelnemer gesprek
01:27:48 - 01:28:09 - portefeuillehouder
01:28:13 - 01:28:52 - Pro'98
01:28:54 - 01:29:56 - CDA
01:31:34 - 01:31:52 - Burger Initiatief
01:32:26 - 01:36:15 - Portefeuillehouder
01:36:16 - 01:38:16 - adviseur
01:40:29 - 01:40:38 - SGP
01:40:42 - 01:41:01 - Portefeuillehouder
01:41:01 - 01:42:00 - adviseur
01:42:18 - 01:42:39 - deelnemer gesprek
01:42:39 - 01:43:50 - adviseur
01:50:57 - 01:55:58 - deelnemer gesprek

Dit raadsvoorstel voorziet in een advisering aan het Commissariaat voor de Media om “Stichting Streekomroep voor de Noord West Veluwe" aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Barneveld voor de periode van 15 januari 2022 tot 15 januari 2027.

Uitgenodigd: de lokale omroep en wethouder A.H. van de Burgwal

Besluit

Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 6 oktober en behoeft geen meningsvorming.

01:56:31 - 01:56:33 - deelnemer gesprek
02:00:56 - 02:01:18 - CDA
02:01:18 - 02:01:19 - deelnemer gesprek
02:04:26 - 02:04:53 - VVD
02:04:55 - 02:06:41 - deelnemer gesprek
02:06:43 - 02:07:03 - Burger Initiatief
02:07:03 - 02:07:05 - deelnemer gesprek
02:09:37 - 02:09:44 - ChristenUnie
02:09:44 - 02:09:46 - deelnemer gesprek
02:09:55 - 02:11:24 - Pro'98
02:11:25 - 02:12:34 - deelnemer gesprek
02:12:44 - 02:12:54 - Pro'98
02:13:15 - 02:13:36 - Lokaal Belang
02:13:48 - 02:13:51 - SGP
02:13:53 - 02:13:54 - deelnemer gesprek
02:14:01 - 02:14:58 - Portefeuillehouder
02:14:59 - 02:16:00 - Portefeuillehouder of adviseur

Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 6 oktober 2021.

Het geactualiseerde regionale Perifere Detailhandel Vestigingen (PDV)-beleid is vorig jaar voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraden voorgelegd. De gemeenteraad van Barneveld heeft geen wensen en bedenkingen ingediend. Ook de wensen en bedenkingen van de overige gemeenteraden waren beperkt qua omvang en hebben niet geleid tot aanpassingen in de concept-actualisatie. Het geactualiseerde beleid kan nu worden vastgesteld door de gemeenteraden van de Foodvalley-gemeenten.

Dit raadsvoorstel voorziet in een toevoeging van verbodsbepalingen betreffende lachgas en designerdrugs (3MMC) aan de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld. Dit in uitvoering van de motie hierover, die op 17 juni 2021 is aangenomen. De andere voorgestelde wijzigingen zijn juridisch-technisch van aard.

Uitgenodigd: de nieuwe politiechef Melchior Esser en burgemeester J.J. Luteijn.

Besluit

Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

De presentatie is als bijlage bij de stukken gevoegd.

02:19:37 - 02:19:47 - Burger Initiatief
02:19:47 - 02:20:13 - deelnemer gesprek
02:22:13 - 02:22:16 - Lokaal Belang
02:22:47 - 02:27:18 - deelnemer gesprek
02:27:18 - 02:27:27 - Pro'98
02:27:31 - 02:29:12 - deelnemer gesprek
02:29:28 - 02:30:16 - ChristenUnie
02:30:16 - 02:30:17 - deelnemer gesprek
02:31:33 - 02:31:39 - Burger Initiatief
02:31:39 - 02:33:41 - deelnemer gesprek
02:34:12 - 02:34:25 - Burger Initiatief
02:34:25 - 02:35:53 - deelnemer gesprek
02:37:50 - 02:38:12 - Lokaal Belang
02:39:24 - 02:39:24 - Burger Initiatief
02:39:40 - 02:39:47 - ChristenUnie
02:39:51 - 02:40:51 - deelnemer gesprek
02:40:51 - 02:40:52 - Burger Initiatief
02:40:52 - 02:41:17 - Pro'98
02:41:21 - 02:41:27 - deelnemer gesprek
02:41:36 - 02:41:46 - SGP
02:41:47 - 02:42:20 - deelnemer gesprek
02:43:28 - 02:44:25 - Burger Initiatief
02:44:29 - 02:45:07 - deelnemer gesprek
02:45:10 - 02:45:35 - ChristenUnie
02:45:38 - 02:46:01 - Pro'98
02:46:08 - 02:46:37 - deelnemer gesprek
02:46:37 - 02:47:16 - Pro'98
02:47:18 - 02:48:10 - deelnemer gesprek
02:48:10 - 02:48:11 - Burger Initiatief
02:48:12 - 02:48:35 - Lokaal Belang
02:48:35 - 02:49:00 - deelnemer gesprek
02:49:00 - 02:49:10 - Burger Initiatief
02:49:10 - 02:50:34 - deelnemer gesprek
02:50:38 - 02:50:53 - VVD
02:51:19 - 02:51:23 - deelnemer gesprek
02:51:23 - 02:51:34 - VVD
02:51:37 - 02:53:05 - deelnemer gesprek
02:53:05 - 02:53:12 - Pro'98
02:53:45 - 02:53:47 - Burger Initiatief
02:53:47 - 02:53:50 - deelnemer gesprek
02:55:59 - 02:56:10 - Burger Initiatief
02:56:10 - 02:56:38 - deelnemer gesprek
02:56:43 - 02:57:09 - ChristenUnie
02:57:13 - 02:58:03 - deelnemer gesprek
02:58:03 - 02:58:07 - Burger Initiatief
02:58:07 - 02:58:09 - deelnemer gesprek
02:58:48 - 02:58:49 - ChristenUnie
02:58:50 - 02:58:52 - Burger Initiatief
02:58:52 - 02:58:54 - deelnemer gesprek
03:00:24 - 03:00:28 - ChristenUnie
03:00:36 - 03:00:43 - deelnemer gesprek
03:00:53 - 03:00:54 - SGP
03:01:01 - 03:02:34 - deelnemer gesprek
03:02:42 - 03:03:01 - Lokaal Belang
03:03:01 - 03:03:19 - deelnemer gesprek
03:03:19 - 03:03:52 - Burger Initiatief
03:04:00 - 03:04:06 - SGP
03:04:07 - 03:04:13 - Burger Initiatief
03:04:13 - 03:04:20 - deelnemer gesprek
03:04:33 - 03:09:26 - Portefeuillehouder
03:09:29 - 03:09:37 - Lokaal Belang
03:09:39 - 03:10:23 - Portefeuillehouder
03:10:33 - 03:10:43 - ChristenUnie
03:11:06 - 03:11:26 - Voorzitter
03:11:50 - 03:12:23 - ChristenUnie
03:12:25 - 03:12:35 - Portefeuillehouder