Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 26 oktober 2021

19:30 - 21:55

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer M. Schipper
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Vanwege de coronabeperkingen is de raadzaal niet vrij toegankelijk voor publiek, behalve als u zich hebt aangemeld als deelnemer. U kunt de vergaderingen live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor kennis te nemen van de uitgevoerde quick scans naar de verwachte verkeers- en milieueffecten en een initiatief van marktpartijen, om de aanleg van een railterminal mogelijk te maken, af te wachten. Als zo’n initiatief voor de realisering van een railterminal bij de gemeente Barneveld wordt ingediend, wil het college van burgemeester en wethouders op constructieve wijze beoordelen of zij ruimtelijk/planologisch medewerking zal geven.

  Uitgenodigd: stuurgroepleden en wethouder D.D. Dorrestijn-Taal

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 10 november en behoeft meningsvorming.

  00:02:45 - 00:02:52 - deelnemer gesprek
  00:08:44 - 00:11:42 - Lokaal Belang
  00:12:01 - 00:13:29 - ChristenUnie
  00:13:52 - 00:14:34 - Portefeuillehouder
  00:14:35 - 00:18:37 - deelnemer gesprek
  00:18:37 - 00:18:39 - Lokaal Belang
  00:19:07 - 00:22:33 - Portefeuillehouder
  00:23:25 - 00:24:40 - Burger Initiatief
  00:24:53 - 00:25:43 - deelnemer gesprek
  00:25:45 - 00:26:24 - VVD
  00:26:28 - 00:27:40 - deelnemer gesprek
  00:27:43 - 00:28:27 - SGP
  00:28:28 - 00:30:44 - deelnemer gesprek
  00:31:40 - 00:32:36 - CDA
  00:32:36 - 00:32:37 - deelnemer gesprek
  00:33:33 - 00:33:38 - ChristenUnie
  00:34:47 - 00:36:08 - deelnemer gesprek
  00:36:08 - 00:36:31 - ChristenUnie
  00:36:37 - 00:37:33 - Burger Initiatief
  00:37:39 - 00:37:53 - VVD
  00:37:53 - 00:38:07 - deelnemer gesprek
  00:38:07 - 00:38:23 - VVD
  00:38:23 - 00:38:26 - deelnemer gesprek
  00:38:33 - 00:39:13 - Lokaal Belang
  00:39:13 - 00:39:54 - deelnemer gesprek
  00:39:59 - 00:40:23 - Pro'98
  00:40:23 - 00:42:11 - deelnemer gesprek
  00:42:29 - 00:43:08 - Burger Initiatief
  00:43:09 - 00:43:53 - VVD
  00:44:00 - 00:45:33 - Portefeuillehouder
  00:45:33 - 00:45:52 - VVD
  00:46:00 - 00:46:33 - Portefeuillehouder
  00:46:39 - 00:46:55 - SGP
  00:47:00 - 00:47:07 - ChristenUnie
  00:47:10 - 00:48:01 - Portefeuillehouder
  00:48:03 - 00:48:35 - Lokaal Belang
  00:48:36 - 00:49:02 - Portefeuillehouder
  00:49:02 - 00:49:04 - Lokaal Belang
  00:49:07 - 00:49:13 - Portefeuillehouder
  00:49:25 - 00:49:38 - CDA
  00:49:50 - 00:50:24 - Portefeuillehouder
  00:50:24 - 00:51:15 - ChristenUnie
  00:51:26 - 00:52:03 - Portefeuillehouder
  00:52:04 - 00:52:40 - ChristenUnie
  00:52:42 - 00:53:24 - Portefeuillehouder
  00:53:24 - 00:53:25 - ChristenUnie
  00:53:34 - 00:55:23 - Pro'98
  00:55:28 - 00:56:58 - Portefeuillehouder
  00:57:26 - 00:58:17 - deelnemer gesprek
  00:59:05 - 00:59:28 - Pro'98
 2. Dit besluit, dat op de lijst van ingekomen stukken van 10 november staat, B-4.5, is geagendeerd op verzoek van de fractie van Burger Initiatief. Burger Initiatief wil graag praten over de uitvoering van de motie en hoe regio Foodvalley nog beter kan gaan leven onder de inwoners van de gemeente Barneveld.

  Uitgenodigd: wethouder D.D. Dorrestijn-Taal

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  01:02:38 - 01:05:06 - Burger Initiatief
  01:05:12 - 01:06:28 - portefeuillehouder
  01:06:28 - 01:08:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:08:08 - 01:09:17 - Burger Initiatief
  01:09:19 - 01:10:08 - portefeuillehouder
  01:10:08 - 01:10:40 - Burger Initiatief
  01:10:44 - 01:11:25 - SGP
  01:11:30 - 01:11:40 - portefeuillehouder
  01:12:25 - 01:12:29 - Pro'98
  01:12:35 - 01:12:36 - ChristenUnie
  01:12:36 - 01:12:38 - VVD
  01:12:38 - 01:12:55 - ChristenUnie
  01:12:55 - 01:13:05 - SGP
  01:13:06 - 01:13:10 - Lokaal Belang
 3. De Verordening geurhinder en veehouderij 2008 aan te passen aan de actuele situatie, zodat een aantal woningbouwprojecten doorgang kan vinden.

  Uitgenodigd: wethouder D.D. Dorrestijn-Taal

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 10 november en behoeft meningsvorming.

  Toegezegd wordt dat nagegaan wordt of er jurisprudentie is over de juridische houdbaarheid van het ophogen van de geurnorm.
  Antwoord: De bestuursrechter heeft verschillende uitspraken gedaan over geurverordeningen. Er is geen geurverordening buiten werking gesteld omdat het ophogen van de normen in de gemeenten juridisch niet mogelijk is. Met een geurverordening maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid die de wet geeft om afwijkende normen vast te stellen.

  01:19:27 - 01:19:57 - CDA
  01:20:00 - 01:20:59 - portefeuillehouder
  01:21:02 - 01:21:36 - SGP
  01:21:40 - 01:23:10 - portefeuillehouder
  01:23:11 - 01:23:57 - ChristenUnie
  01:23:59 - 01:24:42 - portefeuillehouder
  01:24:42 - 01:24:43 - ChristenUnie
  01:25:09 - 01:25:25 - CDA
  01:25:28 - 01:25:49 - portefeuillehouder
  01:25:49 - 01:25:59 - Lokaal Belang
  01:26:00 - 01:26:12 - CDA
  01:26:18 - 01:26:22 - Pro'98
  01:27:05 - 01:28:05 - portefeuillehouder
  01:28:24 - 01:29:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:29:23 - 01:31:31 - Lokaal Belang
  01:31:36 - 01:33:14 - portefeuillehouder
  01:33:14 - 01:34:14 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:34:17 - 01:34:28 - Lokaal Belang
  01:34:28 - 01:34:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:34:30 - 01:35:31 - portefeuillehouder
  01:35:31 - 01:35:34 - Lokaal Belang
  01:35:55 - 01:36:50 - portefeuillehouder
  01:36:50 - 01:36:58 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:36:58 - 01:37:16 - portefeuillehouder
  01:37:24 - 01:37:43 - SGP
  01:37:43 - 01:37:55 - portefeuillehouder
  01:38:25 - 01:38:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:38:42 - 01:38:44 - Lokaal Belang
  01:38:47 - 01:39:49 - VVD
  01:39:50 - 01:40:27 - portefeuillehouder
  01:40:27 - 01:40:37 - VVD
  01:40:37 - 01:41:01 - portefeuillehouder
  01:41:03 - 01:41:38 - CDA
  01:41:38 - 01:42:01 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:42:06 - 01:42:22 - VVD
  01:42:22 - 01:42:37 - Portefeuillehouder of adviseur
 4. Dit rapport, dat op de lijst van ingekomen stukken van 6 oktober staat, B-3.23, is geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD. De VVD wil met de verantwoordelijk portefeuillehouder en de directeur van de ODDV in gesprek gaan over de mogelijke consequenties en kansen van dit rapport voor Barneveld.

  Uitgenodigd: de heer H.J. Baakman, directeur OddV en wethouder A.H. van de Burgwal

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  01:43:57 - 01:45:39 - VVD
  01:45:46 - 01:46:51 - Portefeuillehouder
  01:46:51 - 01:50:53 - adviseur
  01:50:54 - 01:51:19 - VVD
  01:51:19 - 01:52:40 - adviseur
  01:53:02 - 01:54:04 - SGP
  01:54:04 - 01:54:35 - adviseur
  01:54:35 - 01:54:47 - SGP
  01:54:55 - 01:55:34 - adviseur
  01:55:39 - 01:56:13 - CDA
  01:56:14 - 01:57:25 - Portefeuillehouder
 5. Alliander is verantwoordelijk voor de energie-infrastructuur in haar verzorgingsgebied en werkt volop mee aan het realiseren van een duurzame energievoorziening. De energie transitie leidt tot een grote toenemende vraag naar elektrisch vermogen en aanpassingen van het energiesysteem. Alliander werkt volop mee aan het realiseren van die duurzame energievoorziening vanuit maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Dit vraagt grootschalige investeringen die kunnen oplopen tot € 1,2 miljard per jaar.
  Dit vergt grootschalige investeringen van Alliander. Op 31 mei 2021 heeft Alliander alle aandeelhouders verzocht in te schrijven op een uit te geven ‘reverse converteerbare hybride obligatielening’ voor een totaalbedrag van € 600 miljoen. Aandeelhouders wordt verzocht minimaal naar rato van het aandelenbelang deel te nemen. Voor Barneveld bedraagt dit minimaal € 2.450.000. Voorgesteld wordt deel te nemen aan deze reverse converteerbare hybride obligatielening voor een bedrag naar rato van het huidige aandelenbelang.

  Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 10 november en behoeft meningsvorming.

  Het belang in Alliander van 2,5 miljoen ('oude deel') lijkt nooit geactiveerd en betreft feitelijk een 'stille reserve'. Eventueel activeren is een mogelijkheid bij de Jaarrekening  2021. Nagegaan zal worden of dit volgens de voorschriften is toegestaan. En de voor- en nadelen hiervan moeten afgewogen worden. Toegezegd wordt, voor de besluitvorming over dit voorstel op 10 november, meer duiding te hebben over het wel of niet activeren.
  Antwoord: De eerste deelneming in Alliander dateert van circa 30 jaar geleden. Deze deelneming is nooit in de balans opgenomen. De reden waarom dit niet is gebeurd is niet bekend en niet te achterhalen. Op basis van artikel 63, lid 1 van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) worden activa gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Het is niet toegestaan deze te waarderen naar actuele waarde.

  01:59:02 - 01:59:36 - VVD
  01:59:44 - 02:02:14 - Portefeuillehouder
  02:02:16 - 02:02:37 - VVD
  02:02:38 - 02:03:03 - Portefeuillehouder
  02:03:07 - 02:03:43 - CDA
  02:03:46 - 02:05:01 - Portefeuillehouder
  02:05:01 - 02:05:22 - CDA
  02:05:24 - 02:05:38 - Portefeuillehouder
  02:05:39 - 02:08:04 - Lokaal Belang
  02:08:07 - 02:08:44 - VVD
  02:08:46 - 02:09:18 - Lokaal Belang
  02:09:27 - 02:09:55 - ChristenUnie
  02:10:02 - 02:10:06 - Portefeuillehouder
  02:10:06 - 02:10:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:10:54 - 02:10:55 - Lokaal Belang
  02:11:17 - 02:11:23 - Portefeuillehouder
  02:11:43 - 02:11:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:11:56 - 02:12:39 - Portefeuillehouder
  02:12:43 - 02:14:11 - Burger Initiatief
  02:14:13 - 02:16:19 - Portefeuillehouder
  02:16:21 - 02:16:51 - Burger Initiatief
  02:16:51 - 02:16:53 - Portefeuillehouder
  02:16:53 - 02:17:02 - Burger Initiatief
  02:17:07 - 02:17:19 - SGP
  02:17:24 - 02:17:52 - Portefeuillehouder
  02:20:24 - 02:22:13 - VVD
 6. Naar aanleiding van de factsheet  Ambulancezorg, dat op de lijst van ingekomen van 6 oktober staat (A-5), wil de VVD met de verantwoordelijk portefeuillehouder in gesprek gaan over de cijfers uit het eerste en tweede kwartaal van de ambulancezorg.

  Uitnodigen: wethouder P.J.T. van Daalen

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  Recent is besloten tot het versterken van het AED netwerk. Is het aantal deelnemers al op orde? Hoe loopt de werving? Moet het AED-netwerk nog verder versterkt worden?
  Toegezegd is de s.v.z. schriftelijk te geven.
  Afgedaan, zie B-1.3, 15-12-21, memo beantwoording vragen AED-netwerk.

  02:22:20 - 02:23:31 - ChristenUnie
  02:23:35 - 02:24:07 - Portefeuillehouder
  02:24:07 - 02:24:13 - ChristenUnie
  02:24:24 - 02:24:53 - Portefeuillehouder
  02:24:53 - 02:24:56 - ChristenUnie
  02:25:01 - 02:25:39 - Burger Initiatief
  02:25:43 - 02:25:50 - Lokaal Belang
  02:25:50 - 02:26:22 - Pro'98
  02:26:27 - 02:28:46 - Lokaal Belang
  02:28:48 - 02:29:25 - VVD
  02:29:25 - 02:29:26 - Lokaal Belang
  02:30:07 - 02:31:43 - Portefeuillehouder
  02:31:48 - 02:32:04 - SGP
  02:32:16 - 02:33:04 - Lokaal Belang
  02:33:05 - 02:33:45 - Portefeuillehouder