Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 2 november 2021

20:00 - 21:35

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer H. Brul
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Vanwege de coronabeperkingen is de raadzaal niet vrij toegankelijk voor publiek, behalve als u zich hebt aangemeld als deelnemer. U kunt de vergaderingen live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

- Algemeen (Aanbiedingsbrief t/m  financiële begroting en bijlage 1 en 6)
- Programma 1
- Programma 2
- Pauze
- Programma 3 Paragraaf 3 en 5
- Programma 4, overige paragrafen en bijlagen

Uitnodigen: het college

Besluit

Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 10 november en behoeft meningsvorming.

Ingezet wordt op digitale veiligheid bij jongeren (p 34). De vraag waarom niet wordt ingezet op slachtofferschap voorkomen bij ouderen, wordt nog beantwoord. (CU Wiesenekker).
Antwoord: Gekozen is om de inzet te starten bij de jongeren. Uit onderzoek blijkt dat vooral jonge internetgebruikers, tussen 12 en 25 jaar, slachtoffer zijn van digitale criminaliteit. Door deze kwetsbare groep aan het begin van hun digitale leven te informeren en weerbaarder te maken, wordt getracht slachtofferschap in de toekomst te voorkomen. Samen met de politie wordt nog gesproken om digitale criminaliteit beter te kunnen specificeren. Preventie begint met een goed zicht op het type slachtoffers, het aantal slachtoffers en het specifieke delict. Het bewust maken van andere doelgroepen, zoals senioren, is zeker iets waar we in de toekomst mee aan de slag willen.

Toegezegd wordt de stand van zaken t.a.v. eventuele implementatie van het 'IJslandse model', in uitvoering van de motie 'bevorderen welbevinden door terugdringen middelengebruik onder jongeren' van 17 juni 2021 (M1075) aan te geven.  (CU, Wiesenekker)

00:05:18 - 00:05:40 - ChristenUnie
00:05:40 - 00:06:19 - voorzitter
00:06:19 - 00:07:20 - ChristenUnie
00:07:20 - 00:07:30 - voorzitter
00:07:30 - 00:08:08 - CDA
00:08:08 - 00:08:14 - voorzitter
00:08:14 - 00:08:22 - Pro'98
00:08:22 - 00:08:34 - voorzitter
00:08:34 - 00:09:38 - Lokaal Belang
00:09:38 - 00:09:45 - voorzitter
00:09:45 - 00:11:11 - Lokaal Belang
00:11:11 - 00:11:27 - voorzitter
00:11:27 - 00:14:12 - Portefeuillehouder
00:14:12 - 00:14:14 - voorzitter
00:14:15 - 00:14:23 - SGP
00:14:23 - 00:14:25 - Portefeuillehouder
00:14:25 - 00:14:27 - SGP
00:14:27 - 00:15:13 - Portefeuillehouder
00:15:13 - 00:15:14 - voorzitter
00:15:14 - 00:16:02 - ChristenUnie
00:16:03 - 00:16:32 - Portefeuillehouder
00:16:32 - 00:16:35 - voorzitter
00:16:35 - 00:18:06 - deelnemer gesprek
00:18:06 - 00:18:12 - voorzitter
00:18:12 - 00:18:12 - deelnemer gesprek
00:18:12 - 00:19:26 - Lokaal Belang
00:19:26 - 00:19:28 - voorzitter
00:19:28 - 00:19:37 - deelnemer gesprek
00:19:37 - 00:19:52 - voorzitter
00:19:52 - 00:19:53 - Lokaal Belang
00:19:53 - 00:20:31 - deelnemer gesprek
00:20:31 - 00:20:40 - voorzitter
00:20:40 - 00:20:57 - deelnemer gesprek
00:20:57 - 00:22:27 - Portefeuillehouder
00:22:27 - 00:22:41 - voorzitter
00:22:41 - 00:24:01 - Pro'98
00:24:01 - 00:24:04 - voorzitter
00:24:04 - 00:24:24 - VVD
00:24:24 - 00:24:29 - voorzitter
00:24:29 - 00:24:47 - ChristenUnie
00:24:47 - 00:24:49 - voorzitter
00:24:49 - 00:25:27 - Lokaal Belang
00:25:27 - 00:25:33 - voorzitter
00:25:33 - 00:25:34 - Lokaal Belang
00:25:34 - 00:28:48 - Portefeuillehouder
00:28:48 - 00:28:56 - voorzitter
00:28:56 - 00:29:06 - CDA
00:29:06 - 00:29:10 - voorzitter
00:29:10 - 00:29:44 - CDA
00:29:44 - 00:29:48 - voorzitter
00:29:48 - 00:30:16 - SGP
00:30:16 - 00:30:20 - voorzitter
00:30:20 - 00:30:44 - Lokaal Belang
00:30:44 - 00:30:48 - voorzitter
00:30:48 - 00:31:56 - Portefeuillehouder
00:31:56 - 00:32:03 - voorzitter
00:32:03 - 00:32:07 - SGP
00:32:07 - 00:32:08 - voorzitter
00:32:08 - 00:32:41 - Portefeuillehouder
00:32:41 - 00:32:48 - SGP
00:32:48 - 00:32:55 - Portefeuillehouder
00:32:55 - 00:33:07 - SGP
00:33:07 - 00:33:08 - Portefeuillehouder
00:33:08 - 00:33:10 - voorzitter
00:33:10 - 00:33:25 - Portefeuillehouder
00:33:25 - 00:33:37 - voorzitter
00:33:37 - 00:33:46 - SGP
00:33:46 - 00:33:50 - voorzitter
00:33:50 - 00:35:48 - Lokaal Belang
00:35:48 - 00:36:03 - voorzitter
00:36:03 - 00:36:46 - ChristenUnie
00:36:46 - 00:37:03 - voorzitter
00:37:03 - 00:40:18 - Portefeuillehouder
00:40:18 - 00:40:23 - Lokaal Belang
00:40:23 - 00:40:37 - Portefeuillehouder
00:40:37 - 00:40:39 - voorzitter
00:40:39 - 00:41:52 - Lokaal Belang
00:41:52 - 00:41:54 - voorzitter
00:41:54 - 00:41:59 - Lokaal Belang
00:41:59 - 00:43:16 - Portefeuillehouder
00:43:16 - 00:43:18 - voorzitter
00:43:18 - 00:44:21 - deelnemer gesprek
00:44:21 - 00:44:25 - voorzitter
00:44:25 - 00:44:31 - VVD
00:44:31 - 00:44:37 - voorzitter
00:44:37 - 00:44:40 - VVD
00:44:40 - 00:44:48 - voorzitter
00:44:48 - 00:45:08 - VVD
00:45:08 - 00:45:19 - voorzitter
00:45:24 - 00:45:27 - VVD
00:45:27 - 00:45:42 - voorzitter
00:45:42 - 00:46:09 - VVD
00:46:09 - 00:46:10 - voorzitter
00:46:10 - 00:46:12 - VVD
00:46:12 - 00:46:15 - voorzitter
00:46:15 - 00:46:20 - VVD
00:46:20 - 00:46:43 - voorzitter
00:46:43 - 00:46:46 - SGP
00:46:46 - 00:46:54 - voorzitter
00:46:54 - 00:47:29 - VVD
00:47:29 - 00:47:37 - voorzitter
00:47:37 - 00:48:20 - Portefeuillehouder
00:48:20 - 00:48:22 - voorzitter
00:48:22 - 00:49:15 - Portefeuillehouder
00:49:15 - 00:49:25 - VVD
00:49:25 - 00:49:27 - voorzitter
00:49:27 - 00:50:00 - deelnemer gesprek
00:50:00 - 00:50:01 - VVD
00:50:01 - 00:50:02 - voorzitter
00:50:02 - 00:50:39 - VVD
00:50:39 - 00:50:40 - voorzitter
00:50:40 - 00:50:45 - deelnemer gesprek
00:50:45 - 00:50:52 - voorzitter
00:50:52 - 00:50:54 - Lokaal Belang
00:50:54 - 00:50:59 - voorzitter
00:50:59 - 00:52:05 - Lokaal Belang
00:52:05 - 00:52:21 - voorzitter
00:52:21 - 00:53:09 - Portefeuillehouder
00:53:09 - 00:53:19 - Lokaal Belang
00:53:19 - 00:53:48 - Portefeuillehouder
00:53:48 - 00:53:50 - voorzitter
00:53:50 - 00:54:43 - deelnemer gesprek
00:54:43 - 00:54:48 - Lokaal Belang
00:54:48 - 00:56:12 - deelnemer gesprek
00:56:12 - 00:56:17 - voorzitter
00:56:17 - 00:56:58 - SGP
00:56:58 - 00:57:13 - voorzitter
00:57:13 - 00:57:56 - deelnemer gesprek
00:57:56 - 00:57:59 - voorzitter
00:57:59 - 00:59:00 - deelnemer gesprek
00:59:00 - 00:59:03 - Lokaal Belang
00:59:03 - 00:59:05 - voorzitter
00:59:05 - 00:59:07 - Lokaal Belang
00:59:07 - 00:59:20 - voorzitter
00:59:45 - 01:00:20 - Lokaal Belang
01:00:20 - 01:00:32 - voorzitter
01:00:32 - 01:01:01 - deelnemer gesprek
01:01:01 - 01:01:01 - voorzitter
01:01:01 - 01:01:06 - Lokaal Belang
01:01:06 - 01:01:15 - deelnemer gesprek
01:01:15 - 01:01:22 - voorzitter
01:01:22 - 01:01:25 - Pro'98
01:01:25 - 01:01:31 - voorzitter
01:01:31 - 01:01:36 - Pro'98
01:01:36 - 01:01:57 - voorzitter
01:01:57 - 01:02:20 - CDA
01:02:20 - 01:02:26 - voorzitter
01:02:26 - 01:03:09 - deelnemer gesprek
01:03:09 - 01:03:11 - voorzitter
01:03:11 - 01:03:22 - Pro'98
01:03:22 - 01:03:25 - voorzitter
01:03:25 - 01:04:21 - Pro'98
01:04:21 - 01:04:28 - voorzitter
01:04:28 - 01:05:46 - deelnemer gesprek
01:05:46 - 01:05:53 - voorzitter
01:05:53 - 01:06:12 - ChristenUnie
01:06:12 - 01:06:15 - voorzitter
01:06:15 - 01:07:42 - deelnemer gesprek
01:07:42 - 01:08:01 - voorzitter
01:08:01 - 01:08:05 - Lokaal Belang
01:08:05 - 01:09:12 - voorzitter
01:09:12 - 01:09:42 - ChristenUnie
01:09:42 - 01:09:49 - voorzitter
01:09:49 - 01:09:54 - deelnemer gesprek
01:09:54 - 01:09:57 - voorzitter
01:09:57 - 01:09:57 - Lokaal Belang
01:09:57 - 01:10:00 - voorzitter
01:10:00 - 01:10:52 - Pro'98
01:10:52 - 01:10:58 - voorzitter
01:10:58 - 01:11:31 - Portefeuillehouder
01:11:31 - 01:11:33 - voorzitter
01:11:34 - 01:11:39 - CDA
01:11:39 - 01:11:42 - Pro'98
01:11:42 - 01:11:44 - voorzitter
01:11:44 - 01:11:45 - Pro'98
01:11:45 - 01:12:20 - SGP
01:12:20 - 01:12:27 - voorzitter
01:12:27 - 01:13:43 - deelnemer gesprek
01:13:43 - 01:13:49 - voorzitter
01:13:49 - 01:13:54 - SGP
01:13:54 - 01:14:00 - deelnemer gesprek
01:14:00 - 01:14:09 - SGP
01:14:09 - 01:15:04 - deelnemer gesprek
01:15:04 - 01:15:07 - voorzitter
01:15:07 - 01:15:24 - Lokaal Belang
01:15:24 - 01:15:28 - voorzitter
01:15:28 - 01:15:31 - Lokaal Belang
01:15:31 - 01:15:38 - voorzitter
01:15:38 - 01:15:39 - Lokaal Belang
01:15:39 - 01:15:50 - voorzitter
01:15:50 - 01:15:52 - Lokaal Belang
01:15:52 - 01:16:47 - voorzitter
01:16:47 - 01:16:51 - Lokaal Belang
01:16:51 - 01:17:46 - voorzitter
01:17:46 - 01:17:47 - Lokaal Belang
01:17:47 - 01:17:59 - voorzitter
01:17:59 - 01:18:02 - VVD
01:18:03 - 01:18:10 - voorzitter
01:18:10 - 01:19:20 - VVD
01:19:20 - 01:19:26 - voorzitter
01:19:26 - 01:20:25 - Portefeuillehouder
01:20:25 - 01:21:05 - VVD
01:21:05 - 01:21:05 - Portefeuillehouder
01:21:05 - 01:21:07 - voorzitter
01:21:07 - 01:21:08 - Portefeuillehouder
01:21:08 - 01:21:11 - voorzitter
01:21:11 - 01:23:18 - Lokaal Belang
01:23:18 - 01:23:25 - voorzitter
01:23:25 - 01:25:32 - deelnemer gesprek
01:25:32 - 01:25:42 - voorzitter
01:25:42 - 01:26:24 - deelnemer gesprek
01:26:24 - 01:26:38 - voorzitter
01:26:38 - 01:27:36 - ChristenUnie
01:27:36 - 01:27:42 - voorzitter
01:27:42 - 01:28:20 - deelnemer gesprek
01:28:20 - 01:28:24 - voorzitter
01:28:24 - 01:28:31 - SGP
01:28:31 - 01:28:52 - voorzitter
01:28:52 - 01:29:11 - Lokaal Belang
01:29:11 - 01:29:14 - voorzitter
01:29:14 - 01:29:16 - Lokaal Belang
01:29:16 - 01:30:51 - voorzitter

Uitnodigen: het college

Besluit

Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 10 november en behoeft geen meningsvorming.

01:30:51 - 01:31:03 - Lokaal Belang
01:31:03 - 01:31:09 - voorzitter
01:31:09 - 01:32:42 - Lokaal Belang
01:32:42 - 01:32:47 - voorzitter
01:32:47 - 01:32:49 - deelnemer gesprek
01:32:49 - 01:32:51 - voorzitter
01:32:51 - 01:33:53 - deelnemer gesprek
01:33:53 - 01:33:54 - voorzitter
01:33:54 - 01:34:57 - Portefeuillehouder
01:34:57 - 01:35:28 - voorzitter

Besluit

.

Gevraagd wordt of het college bekend is met het graven van proefsleuven op Zeumeren bij het bankje voor de aanstaande zandwinning door Vink aldaar. De hele hoek aldaar zou aan de waterplas worden toegevoegd voor een hogere opbrengst van zandwinning. Dat zou een nog groter wateroppervlak betekenen dat het geluid en met name laagfrequent geluid weerkaatst en verder draagt in de omgeving en daardoor tot in veel grotere omtrek overlast van beide vormen van geluid kunnen betekenen. Toegezegd wordt dit bij de provincie na te vragen (LB, Pluimers).

Antwoord: Veel van de gronden direct rondom de Zeumerse Plas zijn in het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voorzien van de enkelbestemming Agrarisch en de dubbelbestemming Archeologie. Op basis van die bestemmingen is een substantiële ontgraving vergunningsplichtig. Wij hebben nog geen vergunningsaanvraag ontvangen en zijn ook niet bekend met dit eventuele voornemen van Vink. Als de plas inderdaad substantieel zou uitbreiden kan dit effect hebben op de overdracht van geluid. De bodemdemping verandert dan immers van akoestisch zacht naar akoestisch hard.

Ten tijden van eventuele vergunningverlening van grootschalige windenergie zal gerekend moeten worden met de daadwerkelijke grootte van de Zeumerse Plas. In het locatieonderzoek is een proefopstelling doorgerekend, daaruit volgt dat de voorheen geldende norm-contourlijn van 47 dB (Lden) tot net over de A1 reikt maar niet tot aan de plas. Een grotere plas zal dus niet leiden tot een andere contourlijn en daarmee een overschrijding van de 47 dB (Lden) norm op woningen. Graag benadruk ik dat het locatieonderzoek een doorrekening is van een mogelijke proefopstelling met bovengemiddeld luide turbines (zogenaamde worstcase).

N.a.v. de vraag of het college bereid is z.s.m. een memo o.i.d. naar de raad te sturen over hun zienswijze op de recente onthullingen over rapport van het RIVM, windmolenlobby, windmolens en gezondheid, wordt toegezegd dit in overweging te nemen (LB, Pluimers).
Antwoord t.a.v. de positie van het RIVM in de onderzoeken rondom windenergie: Daarvoor wordt verwezen naar de reactie van het RIVM zelf: Reactie op het artikel Windturbines in Binnenlands Bestuur| RIVM, 27-10-2021 | RIVM.

 Gevraagd wordt of er meer bordjes bij De Hebberd geplaatst kunnen worden en meer gehandhaafd kan worden. In het kader van de actie 'maak de weg vrij' is één bordje geplaatst, dat nauwelijks effect heeft. Toegezegd wordt dit te bepreken. Reactie volgt. (SGP, Flier).
Antwoord: zie bijlage 'reactie rondvraag'.

01:35:28 - 01:36:56 - Lokaal Belang
01:36:56 - 01:36:59 - voorzitter
01:36:59 - 01:37:20 - deelnemer gesprek
01:37:20 - 01:37:34 - voorzitter
01:37:34 - 01:37:35 - SGP
01:38:11 - 01:38:16 - voorzitter
01:38:16 - 01:38:26 - deelnemer gesprek
01:38:26 - 01:38:47 - voorzitter