Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 6 april 2021

19:30 - 22:35

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer M. Schipper
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

In 2020 is een pilot verruiming terrastijden gehouden, om te onderzoeken  wat de positieve en negatieve effecten van de verruiming zijn. De uitkomsten van de pilot zijn bekend. De burgemeester wil ontheffingen van de sluitingstijd voor de terrassen verlenen tot 01.00 uur in de maanden juli en augustus in de centra van Barneveld en Voorthuizen. Om deze ontheffingen mogelijk te maken moet artikel 2:29  van de Apv worden gewijzigd.

Uitgenodigd: burgemeester J.J. Luteijn

Besluit

Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 21 april en behoeft meningsvorming.

Toegezegd is te beoordelen of er nog iets in het voorstel opgenomen kan worden over de vergroting van de terrasoppervlakte.

00:01:09 - 00:06:39 - deelnemer gesprek
00:06:39 - 00:06:42 - Lokaal Belang
00:06:42 - 00:06:59 - deelnemer gesprek
00:06:59 - 00:10:01 - VVD
00:10:01 - 00:10:12 - Pro'98
00:10:12 - 00:12:17 - deelnemer gesprek
00:12:17 - 00:12:57 - CDA
00:12:57 - 00:13:59 - deelnemer gesprek
00:13:59 - 00:14:42 - SGP
00:14:42 - 00:16:15 - deelnemer gesprek
00:16:15 - 00:17:11 - SGP
00:17:11 - 00:17:35 - deelnemer gesprek
00:17:35 - 00:17:46 - Lokaal Belang
00:17:46 - 00:18:02 - voorzitter
00:18:02 - 00:20:09 - Lokaal Belang
00:20:09 - 00:20:17 - Portefeuillehouder of adviseur
00:20:17 - 00:22:19 - portefeuillehouder
00:22:19 - 00:24:31 - VVD
00:24:31 - 00:25:35 - Lokaal Belang
00:25:35 - 00:27:18 - Portefeuillehouder
00:27:18 - 00:28:52 - Pro'98
00:28:52 - 00:29:26 - CDA
00:29:26 - 00:31:18 - Portefeuillehouder
00:31:18 - 00:34:17 - ChristenUnie
00:34:17 - 00:37:14 - Portefeuillehouder
00:37:14 - 00:38:02 - SGP
00:38:02 - 00:38:15 - Voorzitter
00:38:15 - 00:39:06 - Lokaal Belang
00:39:06 - 00:40:17 - VVD
00:40:17 - 00:41:11 - Portefeuillehouder
00:41:11 - 00:45:07 - deelnemer gesprek

Jaarlijks biedt de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) de ontwerpbegroting aan voor het komende jaar. Deze ontwerpbegroting bevat tevens het voorstel resultaatbestemming 2020 en de geactualiseerde begroting 2021. Het voorstel bestemming resultaat over 2020 laat een (fors) positief resultaat zien, omdat binnen het programma brandweerzorg minder kosten zijn gemaakt als gevolg van de COVID19 maatregelen. De bijdrage voor 2021 is € 126.000 hoger ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021. De bijdrage voor 2022 is met € 154.000 verlaagd door de nieuwe verdeelsleutel. Door nieuwe beleidstoevoegingen is de totale bijdrage voor 2022 verhoogd met € 82.000 ten opzichte van 2021. De raad wordt voorgesteld geen zienswijzen uit te brengen op de voorgenomen resultaatbestemming 2020 en op de begroting 2022. die eveneens de geactualiseerde begroting 2021 bevat.

Uitgenodigd burgemeester J.J. Luteijn en wethouder P.J.T. van Daalen

Besluit

Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 21 april en behoeft geen meningsvorming.

00:45:07 - 00:46:08 - ChristenUnie
00:46:08 - 00:48:49 - Portefeuillehouder
00:48:49 - 00:50:44 - Pro'98

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 21 april 2021 staat (B-4.2), is geagendeerd. De memo 'Uitgangspunten burgerinitiatieven gemeente Barneveld' (besproken in de raadswerkgroep participatie op 9 september 2020) wordt in combinatie met dit memo besproken en is als bijlage bij het collegebesluit gevoegd.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

Besluit

Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

00:50:44 - 00:53:20 - deelnemer gesprek
00:53:20 - 00:53:43 - Pro'98
00:53:43 - 00:54:51 - deelnemer gesprek
00:54:51 - 00:57:07 - CDA
00:57:07 - 00:59:30 - SGP
00:59:30 - 00:59:58 - Lokaal Belang
00:59:58 - 01:01:49 - deelnemer gesprek
01:01:49 - 01:01:52 - VVD
01:01:52 - 01:01:58 - deelnemer gesprek
01:01:58 - 01:02:52 - VVD
01:02:52 - 01:03:51 - deelnemer gesprek
01:03:51 - 01:04:10 - ChristenUnie
01:04:10 - 01:05:58 - deelnemer gesprek
01:05:58 - 01:07:16 - Burger Initiatief
01:07:16 - 01:10:16 - Portefeuillehouder
01:10:16 - 01:12:03 - adviseur
01:12:03 - 01:14:16 - SGP
01:14:16 - 01:16:47 - Portefeuillehouder
01:16:47 - 01:18:09 - adviseur
01:18:09 - 01:19:35 - CDA
01:19:35 - 01:21:10 - Pro'98
01:21:10 - 01:22:45 - ChristenUnie
01:22:45 - 01:24:22 - Lokaal Belang
01:24:22 - 01:26:14 - Portefeuillehouder
01:26:14 - 01:26:55 - CDA
01:26:55 - 01:33:34 - Portefeuillehouder
01:33:34 - 01:35:33 - adviseur
01:35:33 - 01:35:41 - Voorzitter
01:35:41 - 01:35:57 - deelnemer gesprek
01:35:57 - 01:45:37 - Voorzitter

Met dit voorstel brengen de raadsrapporteurs verslag uit van hun onderzoek naar de maandrapportages. Zij doen aanbevelingen om het aantal maandrapportages te verminderen en de informatiewaarde te verhogen. De reactie van het college is toegevoegd.

Uitgenodigd: raadsrapporteurs en wethouder A.H. van de Burgwal

Besluit

Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 21 april en behoeft meningsvorming.

01:45:37 - 01:46:00 - deelnemer gesprek
01:46:00 - 01:48:40 - SGP
01:48:40 - 01:53:19 - Portefeuillehouder of adviseur
01:53:19 - 01:55:01 - VVD
01:55:01 - 01:56:03 - SGP
01:56:03 - 02:03:47 - Pro'98
02:03:47 - 02:07:23 - Portefeuillehouder
02:07:23 - 02:07:27 - VVD
02:07:27 - 02:09:48 - Portefeuillehouder
02:09:48 - 02:10:13 - Pro'98
02:10:13 - 02:10:33 - Voorzitter
02:10:33 - 02:10:38 - SGP
02:10:38 - 02:11:48 - Portefeuillehouder
02:11:48 - 02:12:06 - ChristenUnie
02:12:06 - 02:12:16 - Portefeuillehouder
02:12:16 - 02:12:51 - Voorzitter
02:12:51 - 02:13:13 - Lokaal Belang
02:13:13 - 02:13:18 - Voorzitter
02:13:18 - 02:14:38 - Portefeuillehouder
02:14:38 - 02:15:01 - Voorzitter
02:15:01 - 02:15:47 - adviseur
02:15:47 - 02:16:40 - Voorzitter

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

Besluit

Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 21 april en behoeft geen meningsvorming.

02:16:40 - 02:19:05 - SGP

In deze vergadering worden 2 voorstellen voor een zienswijze op het herindelingsontwerp besproken: een initiatiefvoorstel van Lokaal Belang (a) en een voorstel van het college (b). Daarnaast komt het Kernenbeleid 2.0 aan de orde (c).

02:19:05 - 02:22:54 - deelnemer gesprek
02:24:41 - 02:25:08 - ChristenUnie
02:25:08 - 02:27:00 - Lokaal Belang
02:27:00 - 02:28:40 - ChristenUnie
02:28:40 - 02:29:44 - VVD
02:29:44 - 02:30:49 - CDA

Dit initiatiefvoorstel van de fractie Lokaal Belang bevat als zienswijze dat dit herindelingsontwerp niet voldoet aan eerder geformuleerde randvoorwaarden; tevens wordt voorgesteld dit herindelingsproces te stoppen en tijd te nemen voor het werken aan samenwerking.

Uitgenodigd: de indieners van het initiatiefvoorstel en wethouder P.J.T. van Daalen

Besluit

Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 21 april en behoeft meningsvorming. Het is aan de agendacommissie of dit in samenhang met het voorstel over de zienswijze op het herindelingsontwerp geagendeerd wordt.

02:30:49 - 02:32:39 - Lokaal Belang
02:32:39 - 02:33:24 - SGP
02:33:24 - 02:34:03 - CDA
02:34:03 - 02:34:37 - Voorzitter
02:34:37 - 02:43:26 - ChristenUnie
02:43:26 - 02:43:34 - Lokaal Belang
02:43:34 - 02:44:39 - Burger Initiatief
02:44:39 - 02:46:02 - VVD
02:46:02 - 02:48:27 - Portefeuillehouder
02:48:27 - 02:49:23 - Lokaal Belang
02:49:23 - 02:50:01 - Pro'98
02:50:01 - 02:50:25 - CDA
02:50:25 - 02:52:54 - ChristenUnie
02:52:54 - 02:57:49 - Portefeuillehouder
02:57:49 - 02:57:53 - Pro'98
02:58:23 - 03:00:14 - Lokaal Belang
03:00:14 - 03:00:59 - Portefeuillehouder
03:00:59 - 03:03:09 - Pro'98
03:03:09 - 03:06:49 - Portefeuillehouder
03:06:49 - 03:06:59 - Voorzitter
03:06:59 - 03:08:35 - ChristenUnie
03:08:35 - 03:09:19 - Pro'98
03:09:19 - 03:11:14 - Portefeuillehouder

In deze door het college opgestelde concept zienswijze worden de volgende punten genoemd:
- Duidelijkheid over de fusiedatum per 1 januari 2023.
- Fusie is een kans voor verdere versteviging regionale positie.
- Positie gemeente Barneveld als groeigemeente.
- Dorpenbeleid 2.0.
- Geen financiële consequenties voor inwoners Barneveld.
- Vergoeding transitiekosten noodzakelijk om te komen tot nieuwe gemeente.
- Voorkeur voor lichte samenvoeging.

Uitgenodigd wethouder P.J.T. van Daalen

Besluit

Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 21 april en behoeft meningsvorming.

03:11:14 - 03:11:31 - VVD
03:11:31 - 03:13:46 - Lokaal Belang
03:13:46 - 03:14:10 - voorzitter
03:14:10 - 03:15:10 - CDA
03:15:10 - 03:15:39 - Pro'98
03:15:39 - 03:17:53 - VVD
03:17:53 - 03:19:43 - Portefeuillehouder
03:19:43 - 03:21:11 - VVD
03:21:11 - 03:21:38 - ChristenUnie
03:21:38 - 03:22:24 - Portefeuillehouder
03:22:24 - 03:23:48 - SGP
03:23:48 - 03:23:56 - Voorzitter
03:23:56 - 03:23:59 - Portefeuillehouder
03:23:59 - 03:24:16 - Lokaal Belang
03:24:16 - 03:24:50 - SGP
03:24:50 - 03:25:57 - Portefeuillehouder
03:26:43 - 03:26:51 - Voorzitter
03:26:51 - 03:27:56 - CDA
03:27:56 - 03:28:39 - Lokaal Belang
03:28:39 - 03:30:35 - Portefeuillehouder
03:30:35 - 03:30:42 - Voorzitter
03:30:42 - 03:32:46 - Lokaal Belang
03:32:46 - 03:32:54 - Voorzitter
03:32:54 - 03:35:06 - Portefeuillehouder
03:35:06 - 03:35:30 - Voorzitter
03:35:30 - 03:38:34 - deelnemer gesprek
03:38:34 - 03:38:48 - Voorzitter
03:38:48 - 03:39:16 - ChristenUnie
03:39:16 - 03:40:12 - deelnemer gesprek
03:40:12 - 03:40:14 - ChristenUnie
03:40:14 - 03:42:07 - deelnemer gesprek
03:42:07 - 03:42:11 - ChristenUnie
03:42:11 - 03:42:15 - deelnemer gesprek
03:43:21 - 03:44:01 - Burger Initiatief
03:44:01 - 03:45:33 - Voorzitter
03:45:33 - 03:46:15 - deelnemer gesprek
03:46:15 - 03:48:22 - Voorzitter

Dit verslag, dat onderdeel uitmaakt van het 'dossier Scherpenzeel', is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang. Lokaal Belang wil graag inhoudelijk verder praten over o.a. het door GS geïnitieerde Kernenbeleid 2.0 als argument voor de herindeling. Dit is mede van belang voor het indienen van een zienswijze.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

Besluit

Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 21 april 2021.

Dit raadsvoorstel voorziet in het actualiseren van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Barneveld. De wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening over dit onderwerp zijn technisch van aard.

Besluit

.

N.a.v. een vraag van Lokaal Belang over de speelplek aan de Mr. Troelstralaan meldt de wethouder dat binnenkort een gesprek met het wijkplatforms hierover plaats vindt. Hij zal de uitkomst van dit gesprek, voor de raadsvergadering van 21 april, laten weten.

N.a.v. een vraag van de Christen Unie laat de wethouder weten dat de storing van het openbaar toilet in Voorthuizen is verholpen en die van het openbaar toilet in Barneveld z.s.m. wordt verholpen.

03:48:22 - 03:49:53 - Lokaal Belang
03:49:53 - 03:53:05 - Portefeuillehouder
03:53:05 - 03:53:57 - Lokaal Belang
03:53:57 - 03:56:54 - ChristenUnie