Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 29 juni 2021

19:30 - 20:45

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer S.J. Lasscher
Toelichting

Deze vergadering vindt digitaal plaats via Teams en is openbaar te volgen via de webcast.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Met de Jaarverslaggeving 2020 legt het college verantwoording af over het gerealiseerde voorgenomen beleid (wat hebben we gedaan) en de daarvoor ingezette middelen (wat heeft het gekost). In de jaarrekening is de balans en de staat van baten en lasten opgenomen.
Bijgevoegd is de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) 31-12-20, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 26 mei 2021 stond (B-3.10). De MPG geeft voor de langere termijn inzicht in de ontwikkeling van de grondexploitaties, waarbij met verschillende scenario's rekening wordt gehouden. De MPG is verwerkt in de Jaarverslaggeving 2020. Ook zijn het verslag van bevindingen en de controleverklaring van de accountant en de reactie van het college bijgevoegd.

Uitgenodigd: het college en de accountant

Besluit

Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 7 juli en behoeft meningsvorming.

Toegezegd wordt de stand van zaken m.b.t. de afdoening van de motie inkoopbeleid van 12 november 2020 voor de raadsvergadering van 7 juli aan te geven (SGP).
Antwoord: het dictum van de motie zal deze maand als een actualisering worden verwerkt in de nota inkoopbeleid van de gemeente Barneveld en aan het college ter vaststelling worden aangeboden. Uiterlijk 1 september a.s. vindt invoering plaats.

00:01:11 - 00:12:39 - accountant
00:12:39 - 00:14:18 - VVD
00:14:18 - 00:15:41 - accountant
00:18:40 - 00:19:17 - CDA
00:19:17 - 00:20:33 - accountant
00:20:33 - 00:22:04 - Burger Initiatief
00:22:04 - 00:26:15 - accountant
00:26:15 - 00:27:19 - SGP
00:27:19 - 00:28:47 - accountant
00:28:47 - 00:29:02 - voorzitter
00:29:02 - 00:31:10 - Lokaal Belang
00:31:10 - 00:31:34 - ChristenUnie
00:31:34 - 00:32:45 - Portefeuillehouder
00:32:45 - 00:33:19 - Lokaal Belang
00:33:19 - 00:33:58 - Portefeuillehouder
00:33:58 - 00:34:40 - ChristenUnie
00:34:40 - 00:36:21 - Portefeuillehouder
00:36:21 - 00:36:53 - ChristenUnie
00:36:53 - 00:37:34 - Portefeuillehouder
00:37:34 - 00:38:09 - SGP
00:38:09 - 00:38:19 - Portefeuillehouder
00:38:19 - 00:39:32 - Burger Initiatief
00:39:32 - 00:40:18 - Portefeuillehouder
00:40:18 - 00:42:21 - VVD
00:42:21 - 00:44:43 - Portefeuillehouder
00:44:43 - 00:45:01 - SGP
00:45:01 - 00:45:16 - Portefeuillehouder
00:45:16 - 00:45:33 - voorzitter
00:45:33 - 00:46:09 - Lokaal Belang
00:46:09 - 00:48:33 - Portefeuillehouder
00:48:33 - 00:49:50 - Burger Initiatief
00:49:50 - 00:51:13 - Portefeuillehouder
00:51:13 - 00:53:04 - VVD
00:53:04 - 00:53:54 - Portefeuillehouder
00:53:54 - 00:54:48 - accountant
00:54:48 - 00:55:07 - voorzitter
00:55:07 - 00:55:33 - VVD
00:55:33 - 00:55:55 - Portefeuillehouder
00:55:55 - 00:56:21 - Burger Initiatief
00:56:21 - 00:56:52 - Portefeuillehouder
00:56:52 - 00:57:02 - Burger Initiatief
00:57:02 - 00:57:23 - Portefeuillehouder
00:57:23 - 00:58:23 - accountant
00:58:23 - 00:59:11 - VVD
00:59:11 - 00:59:47 - Portefeuillehouder
00:59:47 - 01:01:17 - voorzitter