Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 19 januari 2021

19:30 - 21:40

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer H.K. Buitenhuis
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Deze besluiten stonden op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 7 oktober 2020 als respectievelijk B-4.3, B-4.6 (niet openbaar) en B-4.11.
De VVD fractie wil met het college in gesprek over deze budgetverhoging van werving en selectie mede gezien de veranderende arbeidsmarkt. Daarbij is het
niet-openbare stuk geanonimiseerd.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

Besluit

Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming,

00:11:18 - 00:12:38 - VVD
00:12:38 - 00:18:26 - Portefeuillehouder
00:18:26 - 00:19:19 - Portefeuillehouder of adviseur
00:19:19 - 00:20:32 - Voorzitter
00:20:32 - 00:21:28 - VVD
00:21:28 - 00:21:54 - ChristenUnie
00:21:54 - 00:22:25 - CDA
00:22:25 - 00:23:05 - SGP
00:23:05 - 00:24:04 - Burger Initiatief
00:24:04 - 00:30:47 - Portefeuillehouder
00:30:47 - 00:31:20 - voorzitter

Deze brief, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 9 december 2020 staat (A-7), is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang. Lokaal Belang heeft al meerdere malen aandacht gevraagd voor de structureel achterblijvende cijfers m.b.t. aanrijdtijden van ambulances voor de met name noord-oostelijk gelegen dorpen in onze gemeente. Dit is helaas het afgelopen half jaar niet verbeterd. Wat is de stand van zaken? Wat is er gedaan met de door LB aangereikte verbetersuggesties, zoals bijvoorbeeld de samenwerking met Ermelo, een ambulance(post) bij de Karwei in Barneveld en een combinatie ambulance-brandweer in Harskamp? Dit gaat zo niet langer.

Uitgenodigd : wethouder P.J.T. van Daalen

Besluit

Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

Toegezegd is met een memo over het AED netwerk te komen. Dit wordt naar verwachting een raadsvoorstel in maart.

00:31:20 - 00:34:52 - Lokaal Belang
00:34:52 - 00:40:45 - Portefeuillehouder
00:40:45 - 00:45:35 - Portefeuillehouder of adviseur
00:45:35 - 00:47:17 - ChristenUnie
00:47:17 - 00:54:24 - Pro'98
00:54:24 - 00:55:23 - Portefeuillehouder

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 9 december 2020 staat (B-3.22), is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang. Lokaal Belang vindt veiligheid in het verkeer zeer belangrijk, evenals goede voorlichting daarover. Het gebruik van (teveel) alcohol en drugs in combinatie met deelname aan het autoverkeer, moet stevig worden aangepakt. Het plan van destijds is goed, maar we zien een terugloop in betrokkenheid en hoeveelheid activiteiten hiervoor. Lokaal Belang wil graag in gesprek om de stand van zaken te bespreken en te bezien op welke wijze deze campagne weer volop aandacht krijgt.

Uitgenodigd : wethouder P.J.T. van Daalen

Besluit

Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

Toegezegd is bij verlenging van dit project en het overhevelen van het betreffende budget naar een volgend jaar, dit ter autorisatie aan de raad voor te leggen.

00:55:23 - 00:58:13 - Lokaal Belang
00:58:13 - 01:00:16 - deelnemer gesprek
01:00:16 - 01:03:00 - VVD
01:03:00 - 01:03:34 - Lokaal Belang
01:03:34 - 01:04:13 - CDA
01:04:13 - 01:05:11 - Burger Initiatief
01:05:11 - 01:12:09 - Portefeuillehouder
01:12:09 - 01:12:47 - Lokaal Belang
01:12:47 - 01:14:34 - deelnemer gesprek
01:14:34 - 01:15:13 - SGP
01:15:13 - 01:15:38 - portefeuillehouder
01:15:38 - 01:16:07 - VVD
01:16:07 - 01:17:05 - portefeuillehouder
01:17:05 - 01:18:33 - deelnemer gesprek
01:18:33 - 01:24:11 - Voorzitter
01:24:11 - 01:25:32 - ChristenUnie
01:25:32 - 01:27:14 - Lokaal Belang

Dit agendapunt was onder voorbehoud geagendeerd en wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 18 maart (commissie Bestuur 2 maart).

Dit memo, dat op de lijst van ingekomen stukken voor de raad van 9 december 2020 staat (B-4.23) is geagendeerd.

Uitgenodigd : wethouder P.J.T. van Daalen en burgemeester J.W.A. van Dijk

Besluit

Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

01:27:14 - 01:28:22 - Pro'98
01:28:22 - 01:29:07 - CDA
01:29:07 - 01:30:34 - Burger Initiatief
01:30:34 - 01:32:32 - VVD
01:32:32 - 01:33:19 - SGP
01:33:19 - 01:35:58 - Portefeuillehouder
01:35:58 - 01:38:04 - Lokaal Belang
01:38:04 - 01:42:54 - Portefeuillehouder
01:42:54 - 01:43:23 - CDA
01:43:23 - 01:43:59 - VVD
01:43:59 - 01:48:17 - portefeuillehouder
01:48:17 - 01:49:54 - Lokaal Belang
01:49:54 - 01:51:49 - portefeuillehouder
01:51:49 - 01:52:38 - Lokaal Belang
01:52:38 - 01:55:49 - portefeuillehouder
01:55:49 - 01:56:19 - Portefeuillehouder of adviseur
01:56:19 - 01:56:42 - Voorzitter
01:56:42 - 01:57:18 - SGP
01:57:18 - 01:57:53 - Portefeuillehouder of adviseur
01:57:53 - 01:58:20 - Pro'98
01:58:20 - 01:58:56 - adviseur
01:58:56 - 02:00:12 - Lokaal Belang
02:00:12 - 02:01:03 - portefeuillehouder
02:01:03 - 02:02:19 - Lokaal Belang
02:02:19 - 02:02:50 - portefeuillehouder
02:02:50 - 02:03:23 - Lokaal Belang
02:03:23 - 02:04:20 - portefeuillehouder
02:04:20 - 02:05:12 - Lokaal Belang
02:05:12 - 02:06:18 - adviseur
02:06:18 - 02:07:40 - Lokaal Belang
02:07:40 - 02:09:03 - portefeuillehouder
02:09:03 - 02:10:46 - Lokaal Belang
02:10:46 - 02:11:45 - portefeuillehouder
02:11:45 - 02:12:31 - Voorzitter

Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 3 februari 2021.

Besluit

.

Gevraagd wordt of de werkwijze in Barneveld t.a.v. 'persoonlijke beleidsopvattingen' gewijzigd gaat worden (LB). De wethouder geeft aan dat het college zich daarover zal beraden en dat dit, ook het moment waarop, afhankelijk is van wetgeving, die hiervoor gewijzigd moet worden.

Toegezegd wordt dat een afschrift van de zienswijze van de regio Foodvalley t.a.v. Bauhaus in Amersfoort ter info naar de raad gaat. A-8B, 03-02-21.

02:12:31 - 02:13:23 - Lokaal Belang
02:13:23 - 02:14:20 - portefeuillehouder
02:14:20 - 02:15:21 - Burger Initiatief
02:15:21 - 02:15:46 - portefeuillehouder
02:15:46 - 02:16:16 - voorzitter