Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 19 januari 2021

19:30 - 21:40

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer H.K. Buitenhuis
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Deze besluiten stonden op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 7 oktober 2020 als respectievelijk B-4.3, B-4.6 (niet openbaar) en B-4.11.
  De VVD fractie wil met het college in gesprek over deze budgetverhoging van werving en selectie mede gezien de veranderende arbeidsmarkt. Daarbij is het
  niet-openbare stuk geanonimiseerd.

  Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming,

  00:11:22 - 00:12:42 - VVD
  00:12:42 - 00:18:30 - Portefeuillehouder
  00:18:30 - 00:19:23 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:19:23 - 00:20:36 - Voorzitter
  00:20:36 - 00:21:32 - VVD
  00:21:32 - 00:21:58 - ChristenUnie
  00:21:58 - 00:22:29 - CDA
  00:22:29 - 00:23:09 - SGP
  00:23:09 - 00:24:08 - Burger Initiatief
  00:24:08 - 00:30:51 - Portefeuillehouder
  00:30:51 - 00:31:24 - voorzitter
 2. Deze brief, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 9 december 2020 staat (A-7), is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang. Lokaal Belang heeft al meerdere malen aandacht gevraagd voor de structureel achterblijvende cijfers m.b.t. aanrijdtijden van ambulances voor de met name noord-oostelijk gelegen dorpen in onze gemeente. Dit is helaas het afgelopen half jaar niet verbeterd. Wat is de stand van zaken? Wat is er gedaan met de door LB aangereikte verbetersuggesties, zoals bijvoorbeeld de samenwerking met Ermelo, een ambulance(post) bij de Karwei in Barneveld en een combinatie ambulance-brandweer in Harskamp? Dit gaat zo niet langer.

  Uitgenodigd : wethouder P.J.T. van Daalen

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  Toegezegd is met een memo over het AED netwerk te komen. Dit wordt naar verwachting een raadsvoorstel in maart.

  00:31:24 - 00:34:56 - Lokaal Belang
  00:34:56 - 00:40:49 - Portefeuillehouder
  00:40:49 - 00:45:39 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:45:39 - 00:47:21 - ChristenUnie
  00:47:21 - 00:54:28 - Pro'98
  00:54:28 - 00:55:27 - Portefeuillehouder
 3. Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 9 december 2020 staat (B-3.22), is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang. Lokaal Belang vindt veiligheid in het verkeer zeer belangrijk, evenals goede voorlichting daarover. Het gebruik van (teveel) alcohol en drugs in combinatie met deelname aan het autoverkeer, moet stevig worden aangepakt. Het plan van destijds is goed, maar we zien een terugloop in betrokkenheid en hoeveelheid activiteiten hiervoor. Lokaal Belang wil graag in gesprek om de stand van zaken te bespreken en te bezien op welke wijze deze campagne weer volop aandacht krijgt.

  Uitgenodigd : wethouder P.J.T. van Daalen

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  Toegezegd is bij verlenging van dit project en het overhevelen van het betreffende budget naar een volgend jaar, dit ter autorisatie aan de raad voor te leggen.

  00:55:27 - 00:58:17 - Lokaal Belang
  00:58:17 - 01:00:20 - deelnemer gesprek
  01:00:20 - 01:03:04 - VVD
  01:03:04 - 01:03:38 - Lokaal Belang
  01:03:38 - 01:04:17 - CDA
  01:04:17 - 01:05:15 - Burger Initiatief
  01:05:15 - 01:12:13 - Portefeuillehouder
  01:12:13 - 01:12:51 - Lokaal Belang
  01:12:51 - 01:14:38 - deelnemer gesprek
  01:14:38 - 01:15:17 - SGP
  01:15:17 - 01:15:42 - portefeuillehouder
  01:15:42 - 01:16:11 - VVD
  01:16:11 - 01:17:09 - portefeuillehouder
  01:17:09 - 01:18:37 - deelnemer gesprek
 4. 01:18:37 - 01:24:15 - Voorzitter
  01:24:15 - 01:25:36 - ChristenUnie
  01:25:36 - 01:27:18 - Lokaal Belang
 5. Dit agendapunt was onder voorbehoud geagendeerd en wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 18 maart (commissie Bestuur 2 maart).

 6. Dit memo, dat op de lijst van ingekomen stukken voor de raad van 9 december 2020 staat (B-4.23) is geagendeerd.

  Uitgenodigd : wethouder P.J.T. van Daalen en burgemeester J.W.A. van Dijk

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  01:27:18 - 01:28:26 - Pro'98
  01:28:26 - 01:29:10 - CDA
  01:29:10 - 01:30:38 - Burger Initiatief
  01:30:38 - 01:32:36 - VVD
  01:32:36 - 01:33:23 - SGP
  01:33:23 - 01:36:02 - Portefeuillehouder
  01:36:02 - 01:38:08 - Lokaal Belang
  01:38:08 - 01:42:58 - Portefeuillehouder
  01:42:58 - 01:43:27 - CDA
  01:43:27 - 01:44:03 - VVD
  01:44:03 - 01:48:21 - portefeuillehouder
  01:48:21 - 01:49:58 - Lokaal Belang
  01:49:58 - 01:51:53 - portefeuillehouder
  01:51:53 - 01:52:42 - Lokaal Belang
  01:52:42 - 01:55:53 - portefeuillehouder
  01:55:53 - 01:56:23 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:56:23 - 01:56:46 - Voorzitter
  01:56:46 - 01:57:22 - SGP
  01:57:22 - 01:57:57 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:57:57 - 01:58:24 - Pro'98
  01:58:24 - 01:59:00 - adviseur
  01:59:00 - 02:00:16 - Lokaal Belang
  02:00:16 - 02:01:07 - portefeuillehouder
  02:01:07 - 02:02:23 - Lokaal Belang
  02:02:23 - 02:02:54 - portefeuillehouder
  02:02:54 - 02:03:27 - Lokaal Belang
  02:03:27 - 02:04:24 - portefeuillehouder
  02:04:24 - 02:05:16 - Lokaal Belang
  02:05:16 - 02:06:22 - adviseur
  02:06:22 - 02:07:44 - Lokaal Belang
  02:07:44 - 02:09:07 - portefeuillehouder
  02:09:07 - 02:10:50 - Lokaal Belang
  02:10:50 - 02:11:49 - portefeuillehouder
  02:11:49 - 02:12:35 - Voorzitter
 7. Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 3 februari 2021.

 8. Dit voorstel maakt het mogelijk om ondersteuningsverklaringen voor een burgerinitiatief digitaal in te dienen.

 9. Besluit

  .

  Gevraagd wordt of de werkwijze in Barneveld t.a.v. 'persoonlijke beleidsopvattingen' gewijzigd gaat worden (LB). De wethouder geeft aan dat het college zich daarover zal beraden en dat dit, ook het moment waarop, afhankelijk is van wetgeving, die hiervoor gewijzigd moet worden.

  Toegezegd wordt dat een afschrift van de zienswijze van de regio Foodvalley t.a.v. Bauhaus in Amersfoort ter info naar de raad gaat. A-8B, 03-02-21.

  02:12:35 - 02:13:27 - Lokaal Belang
  02:13:27 - 02:14:24 - portefeuillehouder
  02:14:24 - 02:15:25 - Burger Initiatief
  02:15:25 - 02:15:50 - portefeuillehouder
  02:15:50 - 02:16:20 - voorzitter